reklama
reklama
13. 6. 2012 | poslední aktualizace: 14. 6. 2012  14:28

Benchmarking obcí v oblasti nakládání s bioodpady

Vyplněním dotazníku obce získávají zdarma elektronickou vstupenku na veletrh ForWaste i slevy na nákup vybraného zboží.
Oddělený sběr bioodpadu lze realizovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.
Oddělený sběr bioodpadu lze realizovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.
foto: archiv

Nově připravovaný zákon o odpadech by měl obsahovat také povinnost třídit bioodpady v obcích. Oddělený sběr bioodpadů lze financovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.

Pro identifikaci možností vlastních úspor a snadnější hledání příkladů dobré praxe připravilo občanské sdružení Ekodomov benchmarkingový projekt, v němž zapojené obce budou mít možnost sdílet své zkušenosti a know-how s ostatními obcemi v ČR.

Kolik obec ušetří odděleným sběrem bioodpadů? Jaký způsob nakládání s bioodpady se obcím vyplácí? Musí obec doplácet nebo je rozpočet vyrovnaný? Kde se třídí bioodpady na sídlišti? Vyplatí se investice do osvěty? Snižují kompostéry množství směsného komunálního odpadu? Je efektivnější poplatek nebo platba za objem vyprodukovaného odpadu? Kolik občané platí za odpady v jiných obcích? Na tyto a mnoho dalších otázek hledá odpověď benchmarking obcí zaměřený na bioodpady.

Účast v projektu je pro obce zdarma. Jediné, co do něj musejí obce vložit, jsou pravdivé a úplné informace. K tomuto účelu naleznete na webových stránkách www.kompostuj.cz pod záložkou 'Zapojte se' odkaz 'Benchmarking obcí'.“ říká Tomáš Hodek, který vznik dotazníku inicioval na základě požadavků obcí hledajících příklady dobré praxe a zkušenosti pro vlastní řešení problematiky bioodpadů.

Benchmarking je metoda uplatňující princip „win-win“, kde všechny zúčastněné subjekty získávají z účasti profit. Porovnáváním výsledků a nástrojů k jejich dosažení umožňuje benchmarking identifikovat silná a slabá místa, umožňuje napodobit či modifikovat úspěch jiných obcí a vyvarovat se zbytečných chyb. Benchmarking zaměřený na bioodpady vytváří jednoduchou a dostupnou platformu pro sdílení informací, rychlý přenos know-how, přináší inspiraci a podněty k vlastnímu rozvoji všem zúčastněným.

Informace, které obec o sobě vloží do společné databáze, slouží jako vyhledávací kriteria a zároveň umožňují porovnávat výsledky bez nutnosti dalších přepočtů. První fází projektu je sběr dat a jejich zpracování do aplikace umožňující snadné vyhledávání a řazení pro její následné zpřístupnění zúčastněným subjektům.

Prezentace benchmarkingové aplikace proběhne v rámci doprovodného programu veletrhu For Waste dne 21. 9. 2012, na výstavišti PVA v Praze Letňanech, kde budou představeny první praktické výstupy projektu.

Řádným vyplněním a odesláním dotazníku obce získávají zdarma elektronickou vstupenku na veletrh ForWaste, dále při odeslání dotazníku do 30. 7. 2012 obce získají slevu 5 % na nákup dřevěných kompostérů, komunitních kompostérů, kuchyňských košů na bioodpad BioMat, kompostovatelné pytle, sáčky, tašky a vermikompostéry VermiHut v obchodě www.ekonakup.cz.

Ekodomov vypracováním dotazníku vytvořil prostor pro realizaci benchmarkingu - strategického managementu v oblasti bioodpadů v obcích. Zda a jak bude tento prostor využit je už plně v kompetenci jednotlivých obcí. V případě potřeby jsme připraveni pomoci s interpretací dat a návrhem odpovídajíc strategie pro jednotlivé obce.

Autoři: (th)
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama