reklama
reklama
19. 6. 2012 | poslední aktualizace: 19. 6. 2012  17:43

Opět probíhá soutěž ERA Starosta roku

Nominace se přijímají do 5. září
Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro obec? Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí starosty/starostky a občanů? Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi nebo starostce poděkovat? V takovém případě svého starostu/starostku nominujte do 4. ročníku soutěže ERA Starosta roku!
Soutěž ERA Starosta roku letos vstoupila do svého 4. ročníku.
Soutěž ERA Starosta roku letos vstoupila do svého 4. ročníku.
foto: archiv?

Soutěž vyhlašuje  Nadace VIA spolu s ERA, přičemž jejím smyslem je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 2000 obyvatel.

Nominaci (přihlášku do soutěže) může vyplnit a zaslat jen osoba starší 18 let, ale spolu s ní musí přihlášku podepsat celkem nejméně 20 lidí trvale nebo přechodně žijících v dané obci. Originál přihlášky s pěti kopiemi je třeba zaslat poštou či osobně doručit do Nadace VIA (Jelení 195/9, 118 00 Praha 1) nejpozději do 5. září 2012. Obálka musí být označena textem STAROSTA ROKU. Přihlášku ve formátu *doc. je možné rovněž poslat e-mailem na adresu starosta.grant@nadacevia.cz .

Nominace posoudí odborná hodnoticí komise, která na základě bodového hodnocení vybere pět  kandidátů postupujících do 2. kola. V něm členové komise navštíví všech pět finalistů, aby se na místě seznámili s jejich prací a s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu/starostku, který získá titul Starosta roku a pro svou obec finanční prémii, ve výši 250 tisíc korun.  Vyhlášení výsledků soutěže se plánuje na přelom listopadu a prosince 2012. 

Jaká kritéria by měl ideální kandidát splňovat?

Musí být v době nominace ve funkci starosty obce do 2000 obyvatel, přičemž nezáleží na tom, jak dlouho tuto funkci zastává.
Měl by se starat o ekonomický, kulturní a společenský rozvoj obce (a tedy by měl být schopen získávat pro obec peníze a podporovat její kulturní a společenský život).
Měl by vycházet vstříc zájmům místních spolků a občanů.
Měl by se snažit o trvale udržitelný rozvoj obce (měl by strategicky plánovat rozvoj obce v souladu s kapacitou infrastruktury a životním prostředím).
Měl by komunikovat s občany, zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech a podrobně informovat o rozhodnutích zastupitelstva.
Měl by se starat o potřeby občanů (např. dopravní spojení, dostupnost zdravotní péče a školy).
Měl by zajistit transparentní a nekorupční chod úřadu.
Měl by svou práci v úřadu vykonávat tak, aby se lidem v obci dobře žilo, nestěhovali se pryč a aby si svého starosty/své starostky vážili.
Pět loňských finalistů se tohoto ročníku zúčastnit nemůže.

Všem, kdo uvažují o nominaci "svého" starosty do soutěže, její organizátoři doporučují podívat se, jak probíhal loňský ročník. Tyto informace se nacházejí na www.nadacevia.cz – buď přes banner přímo na stránku soutěže nebo je třeba v horním menu vybrat „Granty a podpora“, z levého menu pak zvolit první možnost „Všechny naše programy“ a pak už jen v tabulce „Era Starosta roku“ zvolit "2011". Informace o soutěži jsou rovněž na www.postovnisporitelna.cz.

Přihlášku lze stáhnout na www.nadacevia.cz.  S vyplněním přihlášky pomůže a další případné informace poskytne manažerka projektu Katka Bláhová z Nadace VIA (katerina.blahova@nadacevia.cz, 737 541 316).

Autoři: (zr)
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama