reklama
reklama
28. 6. 2012 | poslední aktualizace: 28. 6. 2012  16:06

Česká Kamenice má novou čistírnu odpadních vod

V České Kamenici byla slavnostně otevřena čistírna odpadních vod, která v uplynulých měsících prošla kompletní rekonstrukcí, již provedly společnosti SYNER a Kunst Hranice.
red
red
ČOV Česká Kamenice
ČOV Česká Kamenice
foto: archiv

V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. července bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Stavební práce probíhaly za provozu a začaly už v prosinci 2010. Rozsáhlými úpravami a intenzifikací se kapacita čistírny zvýšila natolik, že dokáže čistit vodu až pro 8000 obyvatel, přičemž dřívější kapacita byla o 3000 menší. Navýšení kapacity tak umožňuje napojení dalších částí Kamenického Šenova – Práchně i Dolního a Horního Prysku.

Stavba přišla na 67,927 milionů korun (bez 20 % DPH). Investorem je Severočeská vodárenská společnost, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů korun v kombinaci se zvýhodněným úvěrem až do výše 36,048 milionů korun.

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v České Kamenici byla uvedena do provozu v roce 1999. Použitá technologie však nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do Evropské unie, která požaduje, aby ČOV velikostní kategorie do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO) z odpadních vod odstraňovaly i fosfor. Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací a nárůstu přiváděných odpadních vod.

„ČOV v České Kamenici nepatří mezi největší díla, ale určitě to není stavba jednoduchá. Pozlobilo nás počasí i velká voda v řece Kamenici, nebylo vždy jednoduché sladit potřeby stavby s nepřetržitým provozem čistírny, ale myslím, že jsme vše zvládli se ctí. Povedlo se to díky dobré projektové přípravě, díky výborné spolupráci s projektantem a investorem a díky dobré práci realizačního týmu,“ uvedl k realizaci jedné z čistíren již v průběhu výstavby za členy sdružení zhotovitelů Martin Borovička, generální ředitel SYNER.

ČOV je po rekonstrukci mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu. Na přítokovém potrubí je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu.

Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.

Autoři: red
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama