reklama
reklama
2. 7. 2012 | poslední aktualizace: 2. 7. 2012  13:04
Hlásit se do soutěže lze až do konce letošního roku

Soutěž Obec přátelská rodině má nová pravidla

Vítězné obce v jednotlivých velikostních kategoriích však i nadále obdrží nezanedbatelné investiční dotace
Obce a města mohou i letos kromě prestižního titulu Obec přátelská rodině získat také dotaci na aktivity podporující rodiny. Již pátý ročník celostátní stejnojmenné soutěže pořádají Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V letošním roce se však podmínky soutěže podstatným způsobem změnily. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.
Pod tímto logem se soutěž Obec přátelská rodině koná už déle než čtyři roky,. Nyní vstoupila do svého již 5. ročníku.
Pod tímto logem se soutěž Obec přátelská rodině koná už déle než čtyři roky,. Nyní vstoupila do svého již 5. ročníku.
foto: archiv

Už 5. ročník  soutěže Obec přátelská rodině 2012 je koncipován tak, aby jednotliví soutěžící (obce, města) předložili plán rozvoje rodinné politiky. „Chceme motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vést je k tomu, aby se zajímaly o jejich potřeby. Zatímco v předchozích ročnících byla soutěž zaměřena na hodnocení aktuálního stavu aktivit v obci, od roku 2012 je cílem soutěž zefektivnit a ocenit ty obce, jejichž představitelé prokazatelně projeví snahu zlepšit dosavadní opatření na podporu rodiny. Titul získají obce, které aktivně zjišťují potřeby rodin a usilují o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na jejich podporu,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Obce budou v soutěži předkládat tzv. koncepční dokument rodinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou udržitelnost navržených opatření. „Díky soutěži si mohou obce vyzkoušet vytvoření promyšlené sady opatření na zlepšení života místních rodin. Koncepční dokument umožňuje jednotlivé aktivity a opatření vzájemně provázat a vytipovat ty, které v obci scházejí. Výhru sice získají jen ty nejlepší obce z každé kategorie, ale věřím, že všem zúčastněným obcím soutěž přinese větší spokojenost místních rodin, protože se obce budou zajímat o jejich potřeby a reagovat na ně,“ dodává předsedkyně Stálé komise pro rodinu PSP ČR Helena Langšádlová.

Nové koncipování soutěže má umožnit získat přesnější informaci o pojetí rodinné politiky v obci a pro všechny zúčastněné obce bude představovat přínos v podobě zmapování cílových skupin a jejich potřeb a vytipování opatření rodinné politiky, které by obec v budoucnu mohla realizovat.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst územně členěných na městské části či obvody z celé České republiky. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel.

V každé velikostní kategorii bude určena jedna vítězná obec, která obdrží od MPSV finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace, která bude využita na realizaci opatření podporujících rodiny obsažených v koncepci. Dosavadní zkušenost ze soutěže ukazuje, že obce, které v soutěži zvítězí, započnou díky získané dotaci výrazně rychlejší rozvoj rodinné politiky. I ve vítězných obcích pátého ročníku jistě vznikne řada příkladů dobré praxe, které se budou šířit směrem k dalším obcím a zvýší jejich zájem o rodinnou politiku. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.

Vítězové jednotlivých velikostních kategorií obdrží neinvestiční dotace v následující výši:

sídla do 1000 obyvatel – 0,5 mil. Kč;

sídla od 1001 do 3000 obyvatel – 0,9 mil. Kč;

sídla od 3001 do 10 000 obyvatel – 1,1 mil. Kč;

sídla od 10 001 do 50 000 obyvatel – 1,5  mil. Kč;

sídla od 50 001 obyvatel – 2 mil. Kč.

Vzhledem k náročnosti přípravy plánu rozvoje rodinné politiky, zejména v případě, že obce doposud nemají zmapované potřeby svých rodin, se letos posouvá uzávěrka přihlášek. Přihlášky do soutěže mohou obce zasílat do konce prosince 2012. Odborníci poté vyhodnotí formulář, jenž je součástí přihlášky, a samotný plán rozvoje rodinné politiky. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v březnu 2013. Více informací o soutěži včetně soutěžních podmínek, přihlašovacího formuláře a loga soutěže lze najít na webu www.obecpratelskarodine.cz.

Během prvních čtyř ročníků soutěže MPSV přidělilo vítězným obcím neinvestiční dotace v celkové hodnotě téměř 26 milionů Kč. Díky těmto prostředkům obce realizují řadu zajímavých aktivit. V loňském roce si vítězové soutěže za přidělenou dotaci například zřídili hlídací centrum, začali realizovat nové kroužky pro děti, podpořili své neziskové organizace, dokoupili hry do nízkoprahových klubů či sestavili komisi pro rodinu, která pořádá kulaté stoly za účelem zmapování potřeb rodin a tvorby koncepce rodinné politiky ve své obci.

Autoři: (zr)
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama