reklama
reklama
31. 7. 2012 | poslední aktualizace: 31. 7. 2012  11:28
Společnost Tender Service, s.r.o. je provozovatelem portálu www.verejna-soutez.cz

Na elektronických tržištích nenajdete všechny veřejné zakázky

Od 1. 7. 2012 byla při zadávání veřejných zakázek stanovena povinnost používání elektronických tržišť pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace. Dobrovolně mohou tato tržiště také využívat další veřejní zadavatelé, jako jsou místní samosprávy, územní celky či obce.

Někteří dodavatelé se ale mylně domnívají, že elektronická tržiště jsou místem, kde najdou na jednom místě všechna vypsaná výběrová řízení. "Tak tomu není a při monitorování veřejných zakázek je třeba stále hledat i v ostatních zdrojích. Například zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou zveřejňovány na profilech zadavatelů“, upřesňuje Iva Šteflová z portálu www.verejna-soutez.cz, který veřejné zakázky monitoruje.

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených
zadávacích řízeních. Povinnost se vztahuje na zakázky malého rozsahu v hodnotě nad 50 000,- Kč, případně na
nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, nebo na realizaci dalších veřejných zakázek na
základě rámcové smlouvy.

Elektronická tržiště jsou určena zejména pro nákup komodit, jako jsou kancelářské vybavení, počítače, dopravní a logistické služby apod. Dobrovolně je mohou veřejní zadavatelé používat i pro nákup dalšího zboží a služeb do 50 000,- Kč. "Povinnost tyto tržiště používat je opravdu stanovena pouze pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, jejich používání pro další veřejné zadavatele je jen dobrovolnou záležitostí“, zdůrazňuje Šteflová.

Mezi další důležité zdroje, které je třeba sledovat, jsou nově profily zadavatelů. Jedná se o elektronický nástroj, prostřednictvím jehož musí podle novely č. 179/2010 Sb. zadavatelé zveřejňovat výzvy k podávání nabídek ve zjednodušených podlimitních řízeních. Tento profil může být provozován jak na vlastních webových stránkách zadavatele, tak na webové infrastruktuře specializovaných společností.

Do dnešní doby bylo zveřejněno 3866 profilů zadavatelů. Ve chvíli, kdy každý zadavatel zveřejňuje veřejné zakázky na svém profilu, stává se jejich monitorování poměrně náročnou činností z hlediska času i dalších kapacit. "Z tohoto důvodu vlastně na trhu fungují specializované společnosti, jejichž úkolem je monitoring všech dostupných profilů zadavatelů, elektronických tržišť a dalších zdrojů včetně filtrace podle předmětu a zaměření zakázek“, vysvětluje Šteflová a dodává, že na portálu www.verejna-soutez.cz je možné si tuto službu i zdarma vyzkoušet.


 

 

 

Autoři: (ts)
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama