reklama
reklama
16. 8. 2012 | poslední aktualizace: 16. 8. 2012  15:25

Povodně jsou možná častější, ale celkově vody ubývá

Konference s názvem 10. výročí povodně 2002 pořádaná 14.-15. 8. v Praze upozornila na nutnost pokračování budování systematické ochrany před povodněmi, která kombinuje technická a přírodě blízká opatření.
Čtěte více o: povodeň
Mobilní hrazení vyrostlo v Praze na Alšově nábřeží během cvičení v sobotu 11. srpna. Je součástí asi 20km protipovodňové ochrany hlavního města.
Mobilní hrazení vyrostlo v Praze na Alšově nábřeží během cvičení v sobotu 11. srpna. Je součástí asi 20km protipovodňové ochrany hlavního města.
foto: Simona Dvořáčková, Moderní obec

I v minulosti využívali vodohospodáři výročí významných historických povodní k uspořádání obdobných akcí, aby zdůraznili závažnost ochrany před povodněmi, která v období povodňového útlumu druhé poloviny 20. století postupně mizela z podvědomí veřejnosti i odpovědných orgánů.

V současnosti není nutno závažnost povodňové ochrany nikomu připomínat, povodně se v průběhu posledních 15 let připomněly samy. Katastrofální povodeň na Moravě a ve Slezsku v červenci 1997 vyburcovala dostatečně celý národ i zainteresované složky. Po 5 letech to zopakovala katastrofální povodeň v Čechách.

Již po povodni v roce 1997 byla odstartována opatření legislativního, výzkumného i technického charakteru, která se pozitivně projevila již při povodni 2002 (např. zavedení krizového řízení, rozvoj předpovědní služby, I. etapa protipovodňových opatření v Praze). Po povodni v srpnu 2002 následovala řada dalších opatření a rozvojové programy, které stále pokračují.

Přes řadu úspěšných projektů a uskutečněných opatření existují také překážky, které protipovodňovým opatřením brání či snižují jejich účinek. Patří k nim především nevypořádané právní vztahy k pozemkům, obtížně prosaditelné zanášení aktivních záplavových území do územních plánů obcí a měst, kdy se vlastníci obávají znehodnocení svých pozemků či povolování nové výstavby v záplavových územích.  Ale patří sem i krácení veřejných rozpočtů. Nejen, že není na investice, ale nedostává se ani na údržbu protipovodňových opatření.

Jako nejúčinnější systém protipovodňové ochrany se podle odborníků ukazuje být kombinace technických opatření s pozemkovými úpravami blízkými přírodě (např. mokřady, tůně, pásy dřevin), které působí i protierozně. Nejen, že vodu zastaví, ale zároveň ji i zadrží. Vody totiž prokazatelně ubývá důsledkem snížené retenční schopnosti krajiny. 

Konferenci 10. výročí povodně 2002 uspořádala na Nové radnici Magistrátu hl. města Prahy Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

(Protipovodňovou ochranou se zabývá i tematická příloha srpnového vydání časopisu Moderní obec.)

 

 

Autoři: -sd-
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní obec poskytuje odborné informace z oblasti řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, výstavby a rekonstrukce v obcích, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.
Newsletter
reklama
 Z aktuálního čísla
reklama
reklama
reklama